• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół MARFANA Pomóżmy Naszym Dzieciom

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Świętojańska 49/17

  kod: 81-391 Gdynia

  telefon: 58 620 97 23, 601 28 62 45

  fax: 58 620 97 23

  e-mail: marfan@marfan.pl, www.marfan.pl

  KRS 0000047797

  Opis i zakres działalności:

  CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA.

  Celami Stowarzyszenia są:

  1. pomoc osobom z zespołem Marfana oraz innym osobom niepełnosprawnym (zwanymi dalej PODOPIECZNYMI) a także ich rodzinom bądź opiekunom.
  2. pomoc ofiarom przemocy, rodzinom dotkniętym nałogiem alkoholowym oraz ofiarom wypadków drogowych.
  3. popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. rozwijanie różnorodnych form pomocy dla chorych, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy i poszkodowanych w wypadkach drogowych.
  2. popularyzacja wiedzy o chorobach, uzależnieniu alkoholowym i innych uzależnieniach oraz zapobieganie wypadkom drogowym.
  3. wprowadzanie nowoczesnych programów profilaktycznych
  4. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami innych państw w realizowaniu celów statutowych.
  5. pomoc wzajemną rodzin dotkniętych chorobą lub patologią społeczną;
  6. zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiągnięciem wczesnej wykrywalności schorzeń i pełnej rehabilitacji;
  7. przebudowę systemu prawnego dla zwiększenia szans chorych i słabszych na osiągniecie samodzielności społecznej i zawodowej
  8. podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań ekologicznych. społecznych, kulturalnych

  Informacje dodatkowe:

  Działania Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół MARFANA Pomóżmy Naszym Dzieciom:

  PROJEKT PHARE - I
  PROJEKT PHARE - II
  PROJEKT PHARE - III
  Rehabilitacja zawodowa
  Rehabilitacja fizyczna
  Rehabilitacja społeczna
  Rehabilitacja integracyjna
  Kluby wsparcia

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach