• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym środowiskowy dom samopomocy "Sokoły"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Promienista 131

  kod: 60-142 Poznań

  telefon: 61 867 08 10

  fax: 61 867 08 10

  e-mail: otz@icpnet.pl

  KRS 0000180340

  Opis i zakres działalności:

  Głównym celem stowarzyszenia jest utworzenie: Ośrodka Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych fizycznie, upośledzonych umysłowo lub ze schorzeniami neurologicznymi.

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.
  2. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do osób niepełnosprawnych i ich spraw.
  3. Rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego uczestnika.
  4. Poprawy zaradności osobistej.
  5. Poprawy sprawności psychofizycznej.
  2. Organizowanie wypoczynku oraz imprez kulturalno oświatowych.
  3. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej i itd. dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Środowiskowy Dom Samopomocy "Sokoły" prowadzi pracownie:

  1. Pracownia gospodarstwa domowego - potocznie nazywana" kuchnią"- jest to miejsce spożywania przez podopiecznych drugiego śniadania a także słodkich poczęstunków, które są tradycyjnym sposobem świętowania urodzin i imienin wychowanków. Podopieczni uczą się tu w jaki sposób działa sprzęt kuchenny oraz jak prawidłowo z niego korzystać. Dzięki prostym pracom kuchennym, takim jak nakrywanie do stołu, mycie naczyń lub pomaganie terapeucie przy różnego rodzaju wypiekach osoby niepełnosprawne opanowują i utrwalają umiejętności samoobsługowe niezbędne w codziennym życiu.

  2. Pracownia multimedialna - W pracowni tej podopieczni z pomocą terapeuty zajęciowego opanowują umiejętności związane z posługiwaniem się sprzętem komputerowym takim jak myszka czy klawiatura. Sokoły uczą się tu również obsługi najbardziej przydatnych programów komputerowych. Dużą popularnością wśród wychowanków ośrodka cieszą się różnego rodzaju gry edukacyjne, których celem jest stymulowanie i usprawnianie u grającego sprawności umysłowych min. spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy analizy i syntezy wzrokowej w ciekawy i przyjemny sposób.

  3. Sala muzyczna - W sali tej odbywają się zajęcia muzyczne, których celem jest rozwijanie u podopiecznych wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu oraz odblokowanie i ekspresja zgromadzonych w ciele napięć i emocji. Forma zajęć jest bardzo zróżnicowana - od słuchania muzyki i poznawania różnych jej odmian, poprzez naukę śpiewu po luźne rozmowy o sławnych muzykach i pełne śmiechu i radości konkursy karaoke. Sala muzyczna jest największym pomieszczeniem w ośrodku, dlatego też odbywają się tu m.in. przeróżne przedstawienia artystyczne przygotowane przez wychowanków ośrodka, konkursy i zawody sportowe oraz szczególnie lubiane przez podopiecznych dyskoteki.

  4. Gabinet psychologa - Jest to miejsce, w którym każdy podopieczny może porozmawiać na osobności z pracującym w ośrodku psychologiem. Tutaj mogą się otworzyć bo wiedzą, że zostaną zrozumiani i otrzymają wsparcie tak bardzo czasami potrzebne im do ogarnięcia otaczającej, skomplikowanej w ich oczach rzeczywistości. Wygodna kanapa, wystój pomieszczenia utrzymany w ciepłej, pastelowej tonacji przyciągają również podopiecznych potrzebujących odpoczynku i wycieszenia. Najchętniej Sokoły odprężają się tu przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej bądź rozwijają swoją wyobraźnię wsłuchując się w czytane przez psychologa bajki terapeutyczne.

  5. Gabinet lekarski - W gabinecie tym podopieczni dowiadują się do czego potrzebne nam jest zdrowie i jak należy prawidłowo o nie dbać. Oprócz okresowego sprawdzania wagi wychowanków ośrodka oraz mierzenia im ciśnienia krwi, odbywają się tu również pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego odżywiania się oraz higieny osobistej. Podopieczni skarżący się na konkretne dolegliwości zdrowotne mogą skorzystać m.in. z konsultacji medycznych lub zabiegów światłoleczniczych; mogą też zrelaksować się na profesjonalnym fotelu masującym.

  6. Pracownia plastyczna - Jest to najbardziej kolorowe i twórcze miejsce w ośrodku. Ściany sali ozdobione są przeróżnymi pracami wykonanymi przez uczestników terapii zajęciowej. Głównym celem zajęć w pracowni plastycznej jest rozwijanie potencjału artystycznego oraz ekspresja uczuć i emocji podopiecznych a także rozwijanie i utrwalanie ich zdolności manualnych oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej. Pomimo zróżnicowanych umiejętności plastycznych i różnych stopni niepełnosprawności wychowanków każdy podopieczny może odnaleźć tutaj technikę pracy, która najbardziej mu odpowiada.

  7. Sala rehabilitacyjna - W sali rehabilitacyjnej podopieczni pod okiem fizjoterapeuty dbają o swoją kondycję fizyczną. Ze względu na różnorodność schorzeń wychowanków ćwiczenia dobierane są indywidualnie do każdej osoby i odbywają się według ustalonego harmonogramu. W usprawnianiu czynności poszczególnych narządów służy podopiecznym różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny, z których największym zainteresowaniem cieszą się rowerki, stepery oraz atlas do ćwiczeń siłowych. Swoje osiągnięcia na sali rehabilitacyjnej podopieczni mogą potwierdzić na organizowanych od czasu do czasu przez kadrę ośrodka konkursach sportowych.

  Więcej informacji o pracowniach Stowarzyszenia:
  www.sokoly.free.ngo.pl/pracownie.php


  « powrót
 • Koalicja w mediach