• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Warszawska 27

  kod: 96-320 Mszczonów

  telefon: 46 857 18 41, 609 034 083

  fax:

  e-mail: usmiech.dziecka@op.pl, www.usmiechdziecka.mszczonow.pl

  KRS 0000105222

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. prowadzenie świetlicy terapeutycznej i innych placówek dla osób niepełnosprawnych.
  2. wzajemną współpracę i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom Stowarzyszenia.
  3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
  4. organizowanie imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia.
  5. prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną.
  6. inne działania służące osobom niepełnosprawnym.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” zostało powołane przez panią Bożenę Majewską dnia 7.V.2002 r. Organizacja stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju społecznego, edukacji, rozwijania zainteresowań, wypoczynku, a w szczególności ma za zadanie zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym godnego życia i poszanowania ich praw.

  Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną, która mieści się w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, zapewnia opiekę specjalistyczną z zakresu logopedii, rehabilitacji, psychologii, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

  Więcej informacji na stronie:
  www.usmiechdziecka.mszczonow.pl/index.php?strona=12


  « powrót
 • Koalicja w mediach