• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Łopienno 119

  kod: 62-213 Łopienno

  telefon: 61 427-08-90

  fax:

  e-mail: www.usmiechnadziei.org

  KRS 0000300244

  Opis i zakres działalności:

  Cele stowarzyszenia obejmują:
  1. Wspieranie działań statutowych DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Łopiennie.
  2. Budowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowa obiektu stosownie do potrzeb.
  3. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się po ośrodku, łatwiejszy dostęp do obiektów rehabilitacyjnych.
  4. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych.
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  6. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
  7. Działanie na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  8. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  9. Wyposażenie pracowni komputerowej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. Prowadzenie działalności społecznej.
  2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.
  3. Wymianę i edukację kulturalną.
  4. Uzyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą na działalność statutową.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach