• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Żyjesz Pomóż Innym"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kuchary - Jeżewo 38

  kod: 09-230 Bielsk

  telefon: 24 263-16-80, 604228312

  fax: 24 263-16-80

  e-mail: www.fzpi.pl

  KRS 0000320595

  Opis i zakres działalności:

  Cele fundacji
  1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin szczególnie z terenów wiejskich.
  2. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
  3. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców wsi i małych miasteczek, szczególnie dzieci i młodzieży.
  4. Aktywizacja ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi.
  5. Tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  6. Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
  7. Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej.
  8. Pomoc osobom wykluczonym społecznie.
  9. Organizowanie pomocy osobom uzależnionym, ludziom bezdomnym i kobietom samotnym.
  10. Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
  11. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
  12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności. lokalnych.
  13. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
  14. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
  15. Działalność edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
  16. Działalność kulturalna.
  17. Rozwój krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  18. Rozwój turystyki, szczególnie agroturystyki.
  19. Promocja wsi i małych miast.
  20. Promocja sportu i zdrowia.
  21. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
  22. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
  23. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach