• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie osób z wadą słuchu "Cisza"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące
  2. Osoby z dysfunkcją ruchu
  3. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Morska 89

  kod: 81-222 Gdynia

  telefon: 600-291-716, 58 625-33-23

  fax:

  e-mail: cisza_gdynia@wp.pl, www.cisza.org.pl

  KRS 0000040811

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie zrzesza osoby niesłyszące, z wadą słuchu oraz z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osoby z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących. W ramach swojej działalności zapewnia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych a w szczególności w:
  1. prowadzeniu rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych i osób z rodzin dotkniętych patologia społeczną oraz osób słyszących do życia zawodowego i społecznego.
  2. organizowaniu pracy zawodowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej i społecznej.
  3. organizowaniu Imprez integracyjnych.
  4. organizowaniu imprez o charakterze sportowym.
  5. ochronie praw interesów oraz udzielaniu pomocy w sprawach socjalno-bytowych.

  Stowarzyszenie propaguje w społeczeństwie problemy i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz ich środowiska rodzinnego, problemy rodzin dotkniętych patologią. Prowadzi rehabilitację leczniczą.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach