• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Pozwólmy żyć" im. Mariusza Krzykowskiego

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Konopnickiej 4/4

  kod: 07-410 Ostrołęka

  telefon: 600-262-223

  fax:

  e-mail: pozwolmyzyc@op.pl, www.pozwolmyzyc.org

  KRS 0000332444

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. niesienie pomocy osobom chorym na choroby nerwowo – mięśniowe, a szczególnie chorym z dystrofią mięśniową.
  2. niesienie pomocy rodzinom chorych wymienionych w pkt 1.
  3. popularyzacja wiedzy na temat chorób nerwowo – mięśniowych, w tym przy użyciu środków masowego przekazu.
  4. organizowanie nauki chorych wymienionych w pkt 1.
  5. organizowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej nad chorymi.
  6. zakup sprzętu do rehabilitacji.
  7. organizowanie rehabilitacji chorych w warunkach domowych.
  8. organizowanie wypoczynku chorych.
  9. udostępnianie miejsca na inne praktyki lekarskie (np. bioterapię).
  10. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw.
  11. pozyskiwanie środków, w tym pochodzących ze źródeł publicznych (budżet państwa, budżet miasta, środki z Unii Europejskiej), przeznaczonych na leczenie i pomoc chorym.
  12. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej chorym i ich rodzinom.
  13. organizowanie imprez charytatywnych.
  14. współpraca z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1 .prowadzenie ośrodków rehabilitacji chorych.
  2. udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych.
  3. udzielanie chorym pomocy prawnej w załatwianiu spraw.
  4. prowadzenie wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji.
  5. prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
  6. prowadzenie poradnictwa oraz opieki psychologicznej i pedagogicznej nad chorymi prowadzenie strony internetowej popularyzującą wiedzę o chorobach nerwowo – mięśniowych oraz możliwościach i osiągnięciach w ich leczeniu.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie powstało po to, by otoczyć kompleksową opieką medyczną i rehabilitacyjną ciężko chorych na choroby nerwowo mięśniowe, a przede wszystkim chorych na zanik mięśni. Jest to bezlitosna choroba, która już w wieku przedszkolnym ogranicza sprawność ruchową rąk i nóg, a w końcowym etapie, doprowadza do zaniku mięśni oddechowych. Beneficjentami stowarzyszenia są zarówno dzieci chore na dystrofię mięśniową, a także dorośli cierpiący na stwardnienie rozsiane.


  « powrót
 • Koalicja w mediach