• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Eudajmonia

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Borówkowa 5a

  kod: 59-101

  telefon: (076) 753 91 39

  fax:

  e-mail: biuro@eudajmonia.pl

  KRS 0000281074

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr.εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha) .

  Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Ich projekty i akcje adresują do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia.

  W swoich działaniach stawiają na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Trzon zespołu tworzą osoby z doświadczeniem w konstruowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów społecznych. Grono stałych współpracowników stanowią psycholodzy, doradcy zawodowi, trenerzy aktywności, trenerzy pracy oraz asystenci funkcjonalni dla osób z niepełnosprawnościami. Włączają się w działania lobbingowe i rzecznicze. Są członkami Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przy MPiPS. Kreują i aktywnie uczestniczą w działaniach lokalnych.

  Główne biuro i siedziba Fundacji Eudajmonia znajduje się w Polkowicach. Znaczna część działań realizowana jest również we wrocławskim oddziale Fundacji.

  Włączają się w działania lobbingowe i rzecznicze. Są członkami Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja została powołana w celach: prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, oświatowej i kulturalnej, wyrównywania szans osób słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowania społecznej aktywności obywateli przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce, działania na rzecz organizacji pozarządowych, wspierania procesu integracji europejskiej.


  « powrót
 • Koalicja w mediach