• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pracownia Kompetencji

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Piłsudskiego 3

  kod: 05-120

  telefon: 606-603-880

  fax:

  e-mail: biuro@fpk.org.pl

  KRS 0000432348

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja Pracownia Kompetencji (FPK) została założona w 2012 roku. Jest członkiem Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Na poziomie lokalnym prowadzi działania skierowane na aktywizacje społeczną seniorów z Warszawy. Projekt „Aktywny Senior” ma na celu przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych, jednocześnie dążąc do poprawy jakości ich życia.

  Działa również na poziomie ogólnopolskim. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostosowania standardów obsługi osób z niepełnosprawnością, do wymogów Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę we wrześniu 2012 roku, prowadzą szkolenia dla Urzędów Pracy i NGO pt. „Doradztwo Zawodowe dla Osób Niepełnosprawnych”.

  Misją Fundacji jest zapobieganie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku 50+ oraz osób z terenów wiejskich

  Celami Fundacji są:

  1. Podnoszenie poziomu aktywności osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w życiu zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym;

  2. Wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia;

  3. Kształtowanie postaw obywatelskich osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach