• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Kopińska 6/10

  kod: 02-321

  telefon: (22) 822-03-44; (22) 658-43-30

  fax:

  e-mail: tecza@idn.org.pl

  KRS 0000095698

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" jest organizacją powołaną w maju 1990 roku przez rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku.

  Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównanie ich życiowych szans oraz ochrona ich praw. Kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc kierują zarówno do dzieci najmłodszych zaraz po postawieniu diagnozy lub już wtedy, gdy rodzica zaczyna niepokoić rozwój wzrokowy dziecka, do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz do osób dorosłych. Na każdym etapie życia dziecka i osoby dorosłej oferują innego rodzaju pomoc.

  Szczególną troską obejmują dzieci i osoby ze złożoną niepełnosprawnością, dla których powołali w Warszawie dwa dzienne ośrodki edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne. Stworzyli w Warszawie unikalny, stały system wsparcia dla dzieci i osób z niepełnosprawnością wzrokową współistniejącą z innymi dysfunkcjami.

  Niosą pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym: przeprowadzają dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowują indywidualne programy terapeutyczno - rehabilitacyjne wspomagające rozwój dziecka oraz ich realizacje:

  - w bezpośredniej współpracy z rodzicami dziecka (Poradnia Wczesnej Interwencji);
  - w placówkach dziennego pobytu.

  Wspomagają edukacjię dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach masowych.

  Pomagają rodzinie dziecka: terapia rodzinna, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, pomoc socjalna.

  Do Stowarzyszenia przyjmowani są rodzice dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie "TĘCZA" jest z inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Przy pomocy specjalnych testów można ocenić funkcje wzrokowe niemowlęcia i małego dziecka z osłabionym widzeniem i rozpocząć bardzo wcześnie usprawnianie widzenia.

  Przeszkolili ponad 200 osób (pedagogów, psychologów, terapeutów widzenia, lekarzy i innych specjalistów) z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością.


  « powrót
 • Koalicja w mediach