• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Obywatelska 1

  kod: 65-736 Zielona Góra

  telefon: 68 323 07 47

  fax: 68 323 07 47

  e-mail: ksnron-tecza@wp.pl

  KRS 0000006274

  Opis i zakres działalności:

  Cele Statutowe Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza:

  Celem Stowarzyszenia jest otoczenie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy, kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich działaniach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

  1. Do zadań Stowarzyszenia należy:
  a. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.
  b. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi.
  c. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.
  d. pogłębianie formacji religijnej.
  e. promocja i organizacja wolontariatu.
  f. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.
  g. inicjowanie działań promocyjnych zatrudnienie aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych.
  h. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
  i. promocja i ochrona zdrowia.

  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zadania poprzez:
  a. prowadzanie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, oświatowych, opiekuńczych, warsztatów terapii zajęciowej.
  b. organizowanie rekolekcji i dni skupienia.
  c. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych.
  d. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
  e. organizowanie szkoleń, sympozjów, itp.
  f. współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach