• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polski Związek Niewidomych

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Konwiktorska 9

  kod: 00-216

  telefon: 22 831-22-71

  fax: 22 635 76 52

  e-mail: pzn@pzn.org.pl, www.pzn.org.pl

  KRS 0000042049

  Opis i zakres działalności:

  Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska.

  Dzięki Polskiemu Związku Niewidomych można osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. PZN pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udziela porad i informacji. Zapewnia odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. PZN Realizuje indywidualne i grupowe szkolenia, wyznacza standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmienia ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integruje środowisko i jest jego rzecznikiem.

  Informacje dodatkowe:

  PZN jest jedną z wielu zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych pożytku publicznego. Ze względu na ponad 65 tysięczną liczbę członków to najbardziej reprezentatywne stowarzyszenie środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Pod niezmienioną nazwą „Polski Związek Niewidomych” działa od 1951 roku.

  PZN jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Związek prowadzi bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.

  PZN jest członkiem Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych
  Podstawą prawną funkcjonowania organizacji jest Ustawa o Stowarzyszeniach.
  Obszarem działalności PZN obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej.
  Przez okres swojej działalności PZN zbudował gęstą sieć swych przedstawicielstw i agend. Posiada trójstopniową strukturę odpowiadającą podziałowi administracyjnemu kraju.

  Podstawową jednostką jest koło działające na terenie jednego lub kilku powiatów. Obecnie jest ich 362. Drugim szczeblem jest okręg odpowiadający terytorialnie województwu. Każdy z 16 okręgów ma swoje biuro i koordynuje pracę podległych mu kół. Okręgi posiadają osobowość prawną. Centralny szczebel PZN, posiada osobowość prawną i podlega mu 16 jednostek bez osobowości w randze zakładów własnych. Są to: Biblioteka Centralna w Warszawie, pięć ośrodków rehabilitacyjnych (w Bydgoszczy, Ciechocinku, Olsztynie, Muszynie i Ustroniu Morskim), dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (w Olsztynie i Warszawie); trzy Domy Pomocy Społecznej (w Chorzowie, Kielcach i Olsztynie), trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Słupsku, Toruniu i Włocławku), Zakład Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie oraz Biuro Zarządu Głównego w Warszawie.  PZN jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach