• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolickie Stowarzyszenie ‘Pokój i Dobro’ Oddział Pomocy Osobom z SM

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ks. Janusza 4/50

  kod: 18-400 Łomża

  telefon: 86 473 16 60

  fax:

  e-mail:

  KRS 0000326932

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Katolickiego Stowarzyszenia ‘Pokój i Dobro’ Oddział Pomocy Osobom z SM:

  Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw katolików świeckich dla upowszechniania ich zaangażowania w życie diecezji, społeczeństwa i narodu poprzez:
  1. Szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych dotyczących życia indywidualnego i podstawowego.
  2. Udział w życiu publicznym w oparciu o Katolicka Naukę Społeczną.
  3. Propagowanie kultury chrześcijańskiej.
  4. Udział w apostolatach Kościoła.
  5. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszelkich form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Za środki działania Stowarzyszenia przyjmuje:
  1. Dialog ze wszystkimi ugrupowaniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi na rzecz dobra wspólnego Polski.
  2. Organizowanie szkół, przedszkoli, świetlic, wykładów zebrań, sympozjów, spotkań dyskusyjnych, kursów, itp.
  3. Prowadzenie wydawnictw, bibliotek czytelni.
  4. Inicjowanie opracowań i ekspertyz oraz prowadzanie badań dotyczących życia społecznego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego.
  5. Organizowanie obozów, rajdów, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych.
  6. Działalność gospodarcza.
  7. Działalność charytatywna.
  8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, a w szczególności takich jak alkoholizm, narkomania.
  9. Tworzenie i prowadzenie placówek służących pomocą środowisku lokalnemu.
  10. Współpraca z krajowymi zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach