• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Świat Nadziei

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ruska 46 A

  kod: 50-079 Wrocław

  telefon: 507 43 11 27

  fax:

  e-mail: swiatnadziei@wp.pl, www.swiatnadziei.org

  KRS 0000245833

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, poprawa jakości życia, rewalidacji i edukacji tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i integrację w społeczeństwie, w szczególności :
  a. działania edukacyjno-rewalidacyjne
  - propagowanie i rozwijanie nowoczesnych form i metod edukacji i rewalidacji
  - prowadzenie zajęć w tym zakresie
  b. promowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
  c. wspieranie aktywności twórczej osób i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym
  d. wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne
  e. upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo
  - współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw osób niepełnosprawnych
  - wspieranie i ochronę działań na rzecz tych osób.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. wspieranie i realizację projektów i programów edukacyjnych
  b. organizowanie i prowadzenie placówek realizujących cele stowarzyszenia:
  c. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów
  d. organizowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów rozwijających aktywność twórczą i zdolności artystyczne osób niepełnosprawnych
  e. współpracę i wspieranie działalności organizacji sportowych dla osób upośledzonych umysłowo
  f. promowanie i organizowanie imprez sportowo-kulturalnych i aktywnego wypoczynku
  g. prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i organizowanie grup wsparcia
  h. gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania bądź finansowania wieloprofilowego usprawniania dzieci

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach