• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Świętego Walentego

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby chore psychiczne

  Kontakt:

  ul. Rębielcz 43

  kod: 83-032 Pszczółki

  telefon: 58 739 67 24, 503 681 273, 698 236 132

  fax:

  e-mail: swietywalenty.gda@gmail.com, www.swietywalenty.pl

  KRS 0000339787

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie Świętego Walentego powstało 14 lipca 2009 r. Jego członkowie to przede wszystkim osoby, które w pewnym momencie swojego życia doświadczyły kryzysu psychicznego, dobrze rozumiejący sytuację pacjentów psychiatrycznych, swój wolny czas postanowiły poświęcić dla osób przechodzących kryzysy psychiczne.

  Według statutu głównym zadaniem Stowarzyszenia jest:
  - Promocja zdrowia psychicznego, organizowanie i wspieranie nieprofesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz członkom ich rodzin.
  - Propagowanie zachowań i stylu życia korzystnych dla kształtowania zdrowia psychicznego, jak również praca na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, intelektualnej, sportowej osób po przebytym kryzysie psychicznym.

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Promocja zdrowia psychicznego.
  2. Organizowanie i wspieranie nieprofesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz członkom ich rodzin.
  3. Propagowanie zachowań i stylu życia korzystnych dla kształtowania zdrowia psychicznego.
  4. Praca na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, intelektualnej, sportowej osób po przebytym kryzysie psychicznym.
  5. Wpływanie na politykę zdrowotną Państwa w zakresie leczenia chorób psychicznych.
  6. Rozpowszechnianie wiedzy o przyczynach, objawach, przebiegu i współczesnych metodach leczenia chorób psychicznych.
  7. Przeciwdziałanie nieprawdziwemu i krzywdzącemu stereotypowi człowieka chorego psychicznie.
  8. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób chorych psychicznie.
  9. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego.
  10. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz poprawy standardów lecznictwa psychiatrycznego.
  11. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia profesjonalistów: lekarzy, terapeutów i naukowców z kraju i zagranicy.
  12. Wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach