• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Staromiejska 5/3

  kod: 58-560 Jelenia Góra

  telefon: 884 632 170

  fax:

  e-mail: jgoradown@op.pl

  KRS 0000210992

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest: - działanie na rzecz pomocy rodzinom dzieci z zespołem Downa w zakresie ochrony zdrowia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz szeroko pojętej pomocy społecznej, - niesienie pomocy dzieciom z zespołem Downa i ich rodzicom i opiekunom we wszystkich dziedzinach życia, - ochrona życia, zdrowia i godności dzieci z zespołem Downa i ich rodziców i opiekunów oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia, - gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych dzieci z zespołem Downa z terenu regionów jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego, - otoczenie efektywną opieką dzieci z zespołem Downa, - integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa.

  Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: - współpracę z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. - współdziałanie w rehabilitacji leczniczej i zawodowej prowadzonej przez powołane do tego instytucje, - organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób z zespołem Downa, - organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji i przystosowania społecznego dzieci z zespołem Downa, - organizowanie wzajemnej pomocy oraz kontaktów dzieci z zespołem Downa i ich rodzin, - organizowanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb medycznych, socjalnych i prawnych dzieci z zespołem Downa i ich rodzin, - wszelkie inne prawem dozwolone formy działalności dla dobra dzieci z zespołem Downa.

  Informacje dodatkowe:

  Adres strony: www.jgoradown.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach