• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Nadzieja"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Kozielska 1

  kod: 44-153 Sośnicowice Śląskie

  telefon: 32 238-75-43

  fax: 32 238-75-42

  e-mail: stowarzyszenie.nadzieja@onet.pl, www.dpsostoja.pl

  KRS 0000023551

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Nadzieja” powstało 17 czerwca 1999 roku. Działa ono przy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach. Skupia w swoich szeregach ludzi doskonale rozumiejących potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym w dużej mierze pracowników „Ostoi”.

  Głównym celem stowarzyszenia jest opieka i wspieranie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, ochrona ich praw i wolności oraz wspieranie i dofinansowywanie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, jak również innych tego typu placówek.

  Ponadto członkowie stowarzyszenia upowszechniają wiedzę o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, organizują szkolenia na ten temat, turnusy rehabilitacyjne dla mieszkanek „Ostoi”.

  W okresie działania, stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele udanych przedsięwzięć, m.in. bale charytatywne, festyny, z których dochód został przeznaczony na realizację zadań statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach