• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby chore psychiczne

  Kontakt:

  ul. Babińskiego 29

  kod: 30-393 Kraków

  telefon: 12 65-24-397

  fax: 12 65-24-397

  e-mail: kontakt@fundacjadeca.org, www.fundacjadeca.org

  KRS 0000076649

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku. Podstawową misją Fundacji jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

  Cele statutowe:
  a. Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób chorujących w celu osiągnięcia jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym,
  b. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki pomocy psychiatrycznej,
  c. Szeroko rozumiana pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
  a. Działalność ukierunkowaną na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób chorujących psychicznie oraz pomoc w uzyskiwaniu samodzielności i integracji ze społeczeństwem,
  b. Szkolenia, treningi oraz aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie
  c. Szkolenia w zakresie wsparcia, profesjonalnej opieki i profilaktyki dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin oraz profesjonalistów
  d. Działania promujące zajęcia kreatywne oraz twórczość artystyczną osób chorujących psychicznie
  e. Współpracę z instytucjami w kraju i zagranicą, zaangażowanymi we wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych cierpiących na choroby psychiczne oraz ich rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Działania i projekty:

  1. Mieszkanie chronione, www.fundacjadeca.org/projekty/mieszkanie-chronione
  2. Droga do pracy osób chorujących psychicznie, www.fundacjadeca.org/projekty/droga-do-pracy-osob-chorujacych-psychicznie
  3. Szkolenie z zakresu terapii przez sztukę, www.fundacjadeca.org/projekty/szkolenie-z-zakresu-terapii-przez-sztuke
  4. Szkolenia dla ukraińskich profesjonalistów, www.fundacjadeca.org/projekty/szkolenia-dla-ukrainskich-profesjonalistow
  5. Rodzina w opresji, www.fundacjadeca.org/projekty/rodzina-w-opresji
  6. 90 lat miasta-ogrodu – Szpital Babińskiego w obiektywie, www.fundacjadeca.org/projekty/90-lat-miasta-ogrodu-szpital-babinskiego-w-obiektywie


  « powrót
 • Koalicja w mediach