• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Deotymy 41

  kod: 01-441

  telefon: 22 877 15 90

  fax: 22 837 42 61

  e-mail: ksnaw@ksnaw.pl, www.ksnaw.pl

  KRS 0000 21 55 85

  Opis i zakres działalności:

  Do zadań Stowarzyszenia należy:
  1. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
  2. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
  3. prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej,
  4. pogłębianie formacji religijnej,
  5. promocja i organizacja wolontariatu,
  6. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
  7. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
  2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,
  3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
  4. organizowanie imprez kulturalno– rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,
  5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
  6. współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki:
  Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Deotymy, www.wtzdeotymy.ksnaw.pl
  Warsztat Terapii Zajęciowej Karolkowa, www.wtzkarolkowa.ksnaw.pl
  Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek, www.wtzmilanowek.ksnaw.pl
  Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno, www.wtz-piaseczno.pl
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem, www.ksnaw.pl/article,67,.html
  Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku, www.milanowek.ksnaw.pl
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej, www.sds.ksnaw.pl
  Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie, http://www.ksnaw.pl/article,81,.html

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach