• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Glogera 3/2

  kod: 42-200 Częstochowa

  telefon: 34 324 38 14

  fax: 34 324 38 14

  e-mail: cspozpa@wp.pl, www.autyzm.czest.pl

  KRS 0000098534

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi - zwanych dalej osobami z autyzmem - w zakresie:
  a. edukacji, wychowania i wypoczynku,
  b. ochrony zdrowia,
  c. pomocy społecznej oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zmierzającego do likwidacji ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  -organizowanie oraz inicjowanie terapii, wypoczynku i sportów, nauki, opieki i pracy dla osób z autyzmem, także z zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin,
  -zbieranie funduszy poprzez:
  a. pozyskiwanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i innych form wsparcia,
  b. zbiórki pieniężne,
  - prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie swych celów,
  -utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, prasą, ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą,
  -tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków, placówek oświatowo – wychowawczych i opieki zdrowotnej,
  -popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyźmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z autorytetami naukowymi i terapeutami, wydawanie publikacji,
  -szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach