• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Ignacego Łukasiewicza 1c

  kod: 39-300 Mielec

  telefon: 17 788 48 28, 609 367 455

  fax:

  e-mail: smmielec@wp.pl, www.smmielec.pl

  KRS 0000019619

  Opis i zakres działalności:

  Cele i zadania Stowarzyszenia to:
  1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi celem poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych.
  2. Wsparcie działań osób chorych i promocja ich inicjatyw.
  3. Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  4. Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób chorych na SM w społeczeństwie.
  5. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
  6. Rehabilitacja (jak najwszechstronniejsza) i leczenie rozumiane jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  7. Nawiązywanie kontaktów z ośrodkami specjalistycznymi.
  8. Popularyzacja najnowszych metod badawczych i pomoc w uzyskiwaniu leków.
  9. Działalność interwencyjna oraz współpraca z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także innymi organizacjami porządkowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach