• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za Serce"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wyspiańskiego 8

  kod: 06-500 Mława

  telefon: 23 654-28-61, 509 448 719

  fax:

  e-mail: sercezaserce@gazeta.pl, www.sercezaserce.org.pl

  KRS 0000132887

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz:
  1. rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

  Do zadań Stowarzyszenia należy:
  1. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  2. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
  3. szerzenie integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
  4. prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej,
  5. pogłębianie formacji religijnej,
  6. szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, katolickiej nauki społecznej oraz wprowadzanie jej w życie,
  7. zaangażowanie na rzecz ewangelizacji różnych dziedzin życia,
  8. promocja i organizacja wolontariatu,
  9. reprezentowanie interesów rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełno-sprawnych wobec władz publicznych,
  10. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
  2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, nabożeństw, pielgrzymek,
  3. wcielanie w życie Słowa Bożego, nauki Kościoła, życie sakramentalne (szczególnie Eucharystia i Pokuta),
  4. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych,
  5. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
  6. organizowanie konferencji, sympozjów, kursów, prelekcji,
  7. działalność szkoleniowo-oświatową i wydawniczą,
  8. współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach