• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Al.Wolności 19

  kod: 33-300 Nowy Sącz

  telefon: 18 449 05 10

  fax:

  e-mail: fundacja@mada.org.pl, www.mada.org.pl

  KRS 0000006079

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
  2. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem.
  3. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem oraz ich rodziny.
  4. Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
  1. Finansowanie ośrodków leczenia i rehabilitacji dla osób dotkniętych autyzmem.
  2. Organizowanie sympozjów naukowych, szkoleń, kursów i wykładów związanych z chorobą autyzmu.
  3. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków potrzebnych do prawidłowej diagnostyki i terapii osób dotkniętych autyzmem.
  4. Organizowanie i finansowanie zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych osób dotkniętych autyzmem.
  5. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom dotkniętym autyzmem.
  6. Organizowanie i finansowanie specjalistycznej opieki dla osób dotkniętych autyzmem.
  7. Finansowanie badań naukowych nad przyczynami autyzmu oraz metodami jego leczenia.
  8. Finansowanie ośrodków pobytu stałego dla osób dotkniętych autyzmem.
  9. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób autystycznych i niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Projekty realizowane przez Fundację:
  1. WIOSKA ŻYCIA - ośrodek pobytu stałego dla osób z autyzmem, www.mada.org.pl/?page=67
  2. Warsztaty Terapii Zajęciowej, www.mada.org.pl/?page=60
  3. Punkt Konsultacyjny, www.mada.org.pl/?page=44
  4. Zajęcia z hipoterapii, www.mada.org.pl/?page=17
  5. Zajęcia na ściance wspinaczkowej, www.mada.org.pl/?page=18
  6. Zajęcia na basenie, www.mada.org.pl/?page=19
  7. Terapeuta SOS, www.mada.org.pl/?page=16
  8. Projekt „RÓWIEŚNICY”, www.mada.org.pl/?page=20


  « powrót
 • Koalicja w mediach