• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Grunwaldzka 55 paw. 18/19

  kod: 60-352 Poznań

  telefon: 868-66-46

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie.iskra@poczta.fm, www.iskierka.pl

  KRS 0000059075

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

  Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.
  a. Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualna.
  b. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  c. Inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnej i bezpiecznej egzystencji.
  d. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie terapii, rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich podopiecznych.
  e. Organizowanie życia towarzyskiego i upowszechnianie osiągnięć osób niepełnosprawnych.
  f. Prowadzenia szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną.
  a. Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w szczególności z niepełnosprawnością intelektualna.
  b. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  c. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach