• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Św. Wincentego 92

  kod: 03-291 Warszawa

  telefon: 22 674 11 48

  fax: 22 674 11 48

  e-mail: fundacja@hejkoniku.org.pl, asystent@hejkoniku.org.pl, www.hejkoniku.org.pl

  KRS 0000145797

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja ustanowiona jest w celu:
  1. upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i
  młodzieży.
  2. niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez:
  3. rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii,
  4. aktywizację społeczną i zawodową,
  5. integrację środowiskową,
  6. wspierania i tworzenia form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych;
  7. propagowania idei sportu dla niepełnosprawnych;
  8. upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz
  prawach dziecka.

  Fundacja podejmuje działania w zakresie:
  1. inicjowania, wspierania i wdrażania różnorodnych form aktywizacji społecznej i
  zawodowej, rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenia stałych zajęć hipoterapii, realizowania programu rehabilitacji zleconej przez
  lekarza,
  3. prowadzenia zajęć integracyjnych z dziećmi zdrowymi oraz organizowania imprez
  integrujących środowisko rodzin dzieci niepełnosprawnych a także pomocy rodzinom w
  tworzeniu grup wsparcia,
  4. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym
  szkolenie niepełnosprawnych zawodników, prowadzenie treningów przygotowujących ich
  do startu w zawodach, organizacja wyjazdów i startu zawodników w zawodach krajowych
  i międzynarodowych, organizacja imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych,
  5. prowadzenia placówki integracyjnej dziennego pobytu,
  6. organizacji i prowadzenia imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą
  Fundacji,
  7. informowania środowisk lekarzy i pacjentów o zaletach i możliwościach stosowania
  hipoterapii,
  8. współpracy z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami, również zagranicznymi,
  prowadzącymi podobną działalność w zakresie wymiany doświadczeń, wypracowania
  nowych metod, organizowania wspólnych przedsięwzięć,
  9. współpracy z organami administracji samorządowej i państwowej, osobami prawnymi i
  fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i instytucjami
  międzynarodowymi,
  10. prowadzenia działalności integracyjnej wśród dzieci i młodzieży ze środowisk
  niewydolnych wychowawczo i tzw. „trudnych” środowisk poprzez organizowanie grup
  wolontariuszy do pomocy w zajęciach hipoterapeutycznych.
  11. organizowania i prowadzenia wykładów oraz szkoleń,
  12. inne

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku” prowadzi:
  1. Ośrodek Hipoterapii
  2. Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
  3. Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem"

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach