• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja „Światło”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Grunwaldzka 64

  kod: 87-100 Toruń

  telefon: 56 651 12 17

  fax: 56 651 12 17

  e-mail: fundacjaswiatlo@gmail.com, www.fundacja.swiatlo.org

  KRS 0000183283

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Fundacji „Światło” jest:

  a. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków podopiecznych wszystkich jednostek organizacyjnych Hospicjum Światło, także zwiększanie liczby beneficjentów objętych specjalistyczną opieką,
  b. promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych z Hospicjum Światło,
  c. łamiąca stereotypy edukacja poprzez propagowanie idei hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i pielęgniarzy w opiece długoterminowej,
  d. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego ruchu hospicyjnego,
  e. propagowanie właściwego stosunku do osób wskutek choroby bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji,
  f. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na opiekę paliatywną / hospicyjną.

  Informacje dodatkowe:

  Zakłady i programy prowadzone lub wspierane przez Fundację "Światło", fundacja.swiatlo.org/index.php?modul=page&id=94

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji Światło (ZOL)
  W ZOL-u prowadzona jest wszechstronna opieka nad pacjentami w śpiączkach.
  tel/fax: +48 56 651 14 37
  ul. Grunwaldzka 64
  87 – 100 Toruń
  e-mail: zol@swiatlo.org

  Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum Światło
  Hospicjum Światło opiekuje się terminalnie chorymi.
  Przełożona Pielęgniarek: Zofia Plechowska
  Ul. Grunwaldzka 64,
  87 -100 Toruń
  tel./fax. +48 (56) 651 14 37
  e-mail: hospicjum@swiatlo.org

  Program Akademia Walki z Rakiem Sieć Ogólnopolska
  Program świadczy bezpłatną pomoc doradczą osobom przechodzącym terapią nowotworową oraz ich bliskim.
  Koordynator Programu: Joanna Zapała
  tel. +48 56 651 12 17
  email: akademia@swiatlo.org
  O działaniach programu można dowiedzieć się więcej na stronie: www.akademia.swiatlo.org/awzr

  Program "Kaganek"
  Program świadczy pomoc pedagogiczną i materialną rodzinom, w których śmierć jednego lub obojga rodziców powoduje zagrożenie startu życiowego dzieci.
  Koordynator Programu: Katarzyna Gucajtis
  tel. (56) 651 12 17
  email: kaganek@swiatlo.org


  « powrót
 • Koalicja w mediach