• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. 29 Listopada 10

  kod: 00-465 Warszawa

  telefon: 22 559 09 36

  fax: 22 559 09 24

  e-mail: biuro@stowarzyszenielarix.pl, www.stowarzyszenielarix.pl

  KRS 0000163353

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami Stowarzyszenia były osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Do 2007 roku członkowie Stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych Członkowie stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych przystosowujących komputery do pracy dla niewidomych.

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu osób niewidomych na słuchanie książek w nowej cyfrowej formie bez użycia kaset magnetofonowych, stowarzyszenie postanowiło zbadać możliwości techniczne dotyczące rozpowszechniania takiej książki w bibliotekach publicznych w naszym kraju. W tym celu w roku 2005, dzięki pomocy sponsorów wykonano badania telefoniczne dotyczące dostępności książki cyfrowej w bibliotekach publicznych. Do ankiety zostały zaproszone wszystkie biblioteki publiczne w kraju. Przede wszystkim te, które posiadają zbiory książki mówionej na kasetach i które mogłyby wdrożyć nowy system cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych

  Odzew bibliotek był pozytywny. Członkowie stowarzyszenia zaangażowali się więc w stworzenie urządzenia do słuchania kodowanych książek cyfrowych. Tak powstał „Czytak”, którego zakup jest obecnie dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród osób niewidomych do końca 2010 r. Stowarzyszenie nagrało i bezpłatnie przekazało bibliotekom publicznym posiadającym działy książki mówionej dla niewidomych 385 tytułów polskich i zagranicznych autorów w ramach projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury oraz Muzeum Historii Polski.

  W roku 2010 Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach