• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Hołdunowska 39

  kod: 43-143 Lędziny

  telefon: 32 326 76 94

  fax:

  e-mail: lsnroniir@tlen.pl, www.niepelnosprawni.org

  KRS 0000005834

  Opis i zakres działalności:

  Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy;
  a. świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
  b. organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych,
  c. organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  d. niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
  e. niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
  f. niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
  g. wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,
  h. przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
  i. organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
  j. świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
  b. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej,
  c. podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu ochronę praw osób objętych działalnością stowarzyszenia,
  d. prowadzenie działalności edukacyjnej,
  e. organizacja wycieczek, spotkań w celach integracyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych,
  f. organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych,
  g. współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi podmiotami do których umownych lub statutowych celów należy niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością,
  h. udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych oraz pomoc w ich uzyskiwaniu,
  i. udział w organizowaniu kursów, szkoleń i wszelkich innych form aktywizacji społecznej i zawodowej, udział w projektach redukujących ryzyko wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
  j. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na działalność statutową.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach