• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Herosi

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Skarbka z Gór 132B lok. 31

  kod: 03-287 Warszawa

  telefon: 501 016 183

  fax:

  e-mail: fundacja@herosi.eu, www.herosi.eu

  KRS 0000323696

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji Herosi:

  1. Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), a także osób z obszaru patologii społecznych – dzieci, młodzieży.
  2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej.
  3. Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji.
  5. Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz wspieranie i udzielanie pomocy placówkom i instytucjom medycznym, leczniczym a także ratującym życie.
  6. Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych.
  7. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Szkolenie wolontariuszy przygotowujące ich do wizyt u dzieci i dorosłych przebywających w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych ośrodkach.
  2. Wizyty i odwiedziny, specjalnie przeszkolonych osób, a także siatkarzy, siatkarek i innych gwiazd sportu oraz sceny w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka lub innych specjalistycznych ośrodkach, gdzie chore dzieci i młodzież przebywają czasowo lub na stałe.
  3. Bajkoterapię, dramę, terapię zabawą, śmiechem oraz inne formy terapii psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Zbieranie informacji na temat osób chorych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej.
  5. Udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się chorymi.
  6. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami;
  7. Promocję wolontariatu.
  8. Organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem zawodników oraz zrzeszeń i klubów sportowych.
  9. Organizowanie czasu wolnego dla chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych, a także osób z obszaru ubóstwa i patologii społecznej – zachęcanie ich do aktywności sportowej, społecznej i kulturalnej
  10. Organizowanie imprez artystycznych.
  11. Tworzenie aktywnie działających grup teatralnych w placówkach kultury, klubach, domach opieki społecznej, szkołach i innych tym podobnych ośrodkach.
  12. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych.
  13. Realizowanie programów naukowych i badawczych.
  14. Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, szkoleń, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji.
  15. Rozwijanie dialogu między społecznością osób zdrowych, a społecznością osób niepełnosprawnych.
  16. Prowadzenie edukacji społecznej.
  17. Utrzymywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami wspomnianymi w punkcie 1.
  18. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem polskich sportowców.
  19. Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną, w tym z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej oraz Związkiem Piłki Ręcznej.
  20. Spełnianie marzeń dzieci chorych.
  21. Organizowanie akcji krwiodawstwa.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach