• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Łaziebna 14

  kod: 64-100 Leszno

  telefon: 65 520-38-80

  fax: 65 520-38-80

  e-mail: nowa_elita@interbit.pl, lsdn@interbit.pl, www.lsdn.interbit.pl

  KRS 0000070363

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a. rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej;
  b. upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego;
  c. popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  d. wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży;
  e. upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
  f. upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności inspirującej, upowszechniającej i wdrażającej w zakresie wszechstronnej opieki i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  b. przedstawianie właściwym organom i instytucjom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia;
  c. współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami państwowymi, samorządowymi, zawodowymi, społecznymi i gospodarczymi;
  d. organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
  e. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wydawniczej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
  f. współpracę z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia;
  g. współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  h. organizowanie imprez o charakterze muzycznym i sportowym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Stowarzyszenia:

  1. Edukacja kulturalna, www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=1
  2. Edukacja komunikacyjna, www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=2
  3. Edukacja poprzez sport, Program „Już pływam”, www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=3
  4. Wspieranie funkcji dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej szkoły i rodziny, www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=4
  5. Działalność wydawnicza, www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=5
  6. Działalność naukowa: LSDN organizuje wspólnie z Instytutem Wychowania Fizycznego PWSZ w Lesznie (Konferencje naukowe), www.lsdn.interbit.pl/dzialalnosc/index.php?mg=3&msdzia=6


  « powrót
 • Koalicja w mediach