• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Andersa 13

  kod: 00-162 Warszawa

  telefon: 22 530 65 70

  fax: 22 635 11 82

  e-mail: integracja@integracja.org, www.integracja.org

  KRS 0000102130

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania Stowarzyszenia są:
  1. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
  2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  4. popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,
  5. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom,
  6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
  8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
  9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów,
  2. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
  3. tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych,
  4. tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych,
  5. tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim,
  6. wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących,
  7. opracowywanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
  8. tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju,
  9. organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych,
  10. promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  11. promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych prze osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów,
  12. tworzenie i prowadzenie portali internetowych,
  13. doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji prowadzi:
  1. projekty społeczne, www.integracja.org/?page_id=31
  2. projektowanie uniwersalne, www.integracja.org/?page_id=43

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji prowadzi również portal internetowy www.niepelnosprawni.pl, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji posiada swoje centra w Gdyni oraz w Katowicach:

  Centrum Integracja w Gdyni
  ul. Traugutta 2
  81-388 Gdynia
  tel.: 058 660 28 38
  fax.: 058 660 28 50
  e-mail: gdynia@integracja.org

  Centrum Integracja w Katowicach
  ul. Dąbrowskiego 22
  40-032 Katowice
  tel.: 032 605 38 50
  fax.: 032 206 80 07
  e-mail: katowice@integracja.org

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach