• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kościuszk 48/8

  kod: 74-505 Mieszkowice

  telefon: 091 41-40-960; 509 415 243

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie.promyk@wp.pl, www.wtzgoszkow.pl

  KRS 0000128165

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie
  - współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
  - integracja osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością
  - gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
  - organizowanie zawodów sportowych, festynów, loterii

  Informacje dodatkowe:

  Prowadzone pracownie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach:

  1. Pracowania Gospodarstwa Domowego, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=109&id2=102
  2. Pracownia Multimedialna, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=105&id2=102
  3. Pracownia Plastyczna, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=106&id2=102
  4. Pracownia Stolarsko - Ogrodnicza, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=107&id2=102
  5. Pracownia Krawiecko - Dziewiarska, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=108&id2=102
  6. Pracownia Rewalidacji, www.wtzgoszkow.pl/index.php?id=122&id2=102


  « powrót
 • Koalicja w mediach