• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Lubomelska 1/3, p.101

  kod: 20-072 Lublin

  telefon: 81 742 45 51

  fax:

  e-mail: ofoonr@ofoonr.lublin.pl, www.ofoonr.lublin.pl

  KRS 0000011721

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób niesprawnych ruchowo, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niesprawnych ruchowo w życiu społecznym.

  Federacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. integrowanie środowiska osób niesprawnych ruchowo w celu obrony ich praw i interesów,
  2. reprezentowanie interesów osób niesprawnych ruchowo wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  3. inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi organizacjami,
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom,
  5. prowadzenie działań informacyjnych,
  6. inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób niesprawnych ruchowo i uczestnictwo w tych pracach,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej,
  8. organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń,
  9. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób niesprawnych ruchowo.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach