• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Lubomelska 1/3, pok. 101

  kod: 20-072 Lublin

  telefon: 81 742 45 51

  fax: 81 742 45 51

  e-mail: lzinr@lzinr.lublin.pl, www.lzinr.lublin.pl

  KRS 0000014813

  Opis i zakres działalności:

  Celem Związku jest:
  1. zrzeszenie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich interesów oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
  2. wyzwalanie inicjatyw osób niesprawnych ruchowo w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji,
  3. kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

  Cele swoje Związek realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów w szczególności poprzez:
  1. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami osób niepełnosprawnych w działaniach zmierzających do rozwiązania wszelkich problemów osób niesprawnych ruchowo,
  2. aktywizowanie środowiska osób niesprawnych ruchowo do podejmowania zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych,
  3. udzielanie pomocy osobom niesprawnym ruchowo w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
  4. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
  5. prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niesprawnych ruchowo ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, przy wykorzystaniu do tego celu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
  6. otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, a także osób o nowopowstałej niepełnosprawności narządu ruchu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach