• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  BIEGUSY - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Sucharskiego 17

  kod: 65-562 Zielona Góra

  telefon: 605 669 479 tel. do Prezesa

  fax:

  e-mail: biegusylubuskie@wp.pl, www.biegusy.zgora.pl

  KRS 0000100115

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na SM.

  Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  a. organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich rodzin.
  b.zdobywanie publikacji na temat badań nad chorobą i nowoczesnych metod terapeutycznych (ostatnio coraz więcej poprzez internet),
  c. organizowanie zajęć rehabilitacji wielowymiarowej w mieście i na obozach rehabilitacyjnych.
  d. prowadzenie działalności popularyzatorskiej informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych.
  e. organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród najciężej poszkodowanych.
  f. inicjowanie i uczestnictwo w programach badawczych, legislacyjnych, dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym.
  g. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw ze stwardnieniem rozsianym.
  h. współpraca z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi, organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
  i. organizowanie i prowadzenie wolontariatu.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność rehabilitacyjna Stowarzyszenia:
  1. Krioterapia, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=4
  2. Hipoterapia, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=5
  3. Hatha Joga, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=18
  4. Ćwiczenia izometryczne, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=17
  5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla chorych na SM, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=19
  6. Dieta w Stwardnieniu Rozsianym, www.biegusy.zgora.pl/modules/articles/article.php?id=20


  « powrót
 • Koalicja w mediach