• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wojska Polskiego 69

  kod: 70-478 Szczecin

  telefon: 91 489 42 51, 603 619 070

  fax: 91 489 42 51

  e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl, www.miesnie.szczecin.pl

  KRS 0000020975

  Opis i zakres działalności:

  Celem fundacji jest finansowanie rehabilitacji oraz leczenia osób z chorobami mięśni.

  1. wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na schorzenia nerwowo- mięśniowe na terenie jej działania;
  2. organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin;
  3. organizowanie, finansowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
  4. pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy i pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno – leczniczego i pomocniczego;
  5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych i członków ich rodzin;
  6. organizowanie konferencji, seminariów, konsultacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie leczenia i rehabilitacji w schorzeniach nerwowo mięśniowych;
  7. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  9. doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  10. prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  11. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym prowadzenie różnych form kształcenia;

  Informacje dodatkowe:

  Obecnie Fundacja prowadzi działania związane z usługami transportowymi oraz usługami asystenta osobistego. Powyższe usługi są realizowane w rejonie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Osoby z poza rejonu Szczecina mogą się dowiadywać o usługi transportowe oraz asystenckie w swoich Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

  Dla mieszkańców z całej Polski prowadzimy Poradnię Chorób Nerwowo-Mięśniowych, która jest formą konsultacji z lekarzami różnych specjalności. O terminach wizyt w Poradni powiadamiamy poprzez naszą stronę. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

  1. Raz w miesiącu odbywają się spotkania w trzech grupach:

  a. chorzy dorośli
  b. rodzice chorych dzieci
  c. młodzież dotknięta chorobami mięśni.

  2. Dwa razy w roku Fundacja przyznaje indywidualne dotacje na sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz częściową likwidację barier. Dotacje indywidualne do rehabilitacji i leczenia przyznawane są w miarę potrzeb. O ten rodzaj wsparcia mogą występować jedynie podopieczni zamieszkali na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  3. Pozyskujemy również używany sprzęt z zagranicy. Pragniemy stworzyć bank danych o potrzebach oraz o niepotrzebnym sprzęcie.

  4. Raz w miesiącu o wszystkich wydarzeniach z życia Fundacji i nie tylko informujemy w biuletynie "Czas Mięśni"

  5. Raz w roku organizujemy międzynarodowe seminaria połączone ze specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi dla samych chorych. Wydajemy broszury dotyczące opieki i rehabilitacji medycznej w schorzeniach nerwowo mięśniowych.

  6. Fundacja podejmuje działania na rzecz całego środowiska ON /osób niepełnosprawnych/. Wyrazem tego może być realizacja pilotażowego Programu EWI oraz realizacja na terenie Szczecina programu "Polska bez barier", "Edukacja Informatyczna" "Sztuka darem życia".

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach