• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. ul. Sportowa 77a

  kod: 61-489 Poznań

  telefon: 0-61 292 15 61

  fax:

  e-mail: info@onsi.pl, www.stowarzyszenie.onsi.pl

  KRS 0000100693

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu zwanych dalej osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
  b. prowadzenie akcji informacyjnych mających za zadanie zwrócenie uwagi społeczeństwa i władz wszystkich szczebli na życie i problemy osób z wadą słuchu;
  c. wspieranie osób z wadami słuchu w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na wadę słuchu;
  d. promowanie wśród niesłyszących możliwości internetu;
  d. wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do osób niesłyszących i słabosłyszących;
  e. organizowanie kursów komputerowych dla osób słabosłyszących i niesłyszących;
  f. działania w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych osobom niesłyszącym i słabosłyszącym w tym promowanie wyższego wykształcenia i aktywności na rynku pracy.
  g. prowadzenie portalu internetowego powiązanego tematycznie z problemami osób niesłyszących i słabosłyszących
  h. promowanie działalności sportowej i artystycznej osób niesłyszących i słabosłyszących.
  i. umożliwianie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym korzystania z usług internetowych
  3. Przez usługi internetowe rozumie się:
  a. bezpłatne rozprowadzanie informacji,
  b. dostęp do list dyskusyjnych,
  c, możliwość korzystania z bazy danych Stowarzyszenia;
  d. udostępnianie kont e-mail i przestrzeni dyskowej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach