• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Nieduzi

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Zdziarska 23/1

  kod: 03-289 Warszawa

  telefon: 502 355 605

  fax:

  e-mail: kontakt@nieduzi.org, www.nieduzi.org

  KRS 0000051108

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. społeczne działania na rzecz osób niskiego wzrostu.
  2. szerzenie integracji społecznej i zawodowej osób niskiego wzrostu w społeczeństwie.
  3. udzielanie pomocy osobom niskiego wzrostu, ich rodzinom i opiekunom.
  4. popieranie znoszenia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych oraz budownictwa dostępnego dla osób niskiego wzrostu.
  5. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
  6. zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej osób niskiego wzrostu.
  7. promowanie aktywności sportowej osób niskiego wzrostu.

  Sposobem realizacji celów jest:
  1. poznanie się i wzajemna pomoc.
  2. pomoc w uzyskaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego – ortopedycznego dla osób niskiego wzrostu jak: wózki inwalidzkie, odpowiednie endoprotezy stawów kolanowych, biodrowych, kule itp.
  3. popieranie i inicjowanie pracy naukowej w zakresie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej.
  4. organizowanie konferencji, sympozjów, posiedzeń dotyczących najnowszych badań naukowo – medycznych dotyczących osób niskiego wzrostu.
  5. organizowanie szkoleń konkursów.
  6. organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych.
  7. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
  8. tworzenie lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niskiego wzrostu w środowisku miejskim i wiejskim.
  9. wsparcie finansowe i materialne osób potrzebujących.
  10. promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niskiego wzrostu, ich rodziny i opiekunów.
  11. udzielanie pomocy członkom w różnych sprawach życiowych.
  12. tworzenie i prowadzanie portali internetowych.
  13. doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób niskiego wzrostu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach