• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Bohaterów Września 9 lok. 104

  kod: 00-973 Warszawa

  telefon: 22 576 18 79

  fax: 22 576 18 78

  e-mail: fundacja@trakt.org.pl, www.trakt.org.pl

  KRS 0000230693

  Opis i zakres działalności:

  Za jeden z głównych celów Fundacja stawia sobie przeciwdziałanie izolacji społecznej niewidomych i słabowidzących (w szczególności nowo ociemniałych i tracących wzrok), chcąc włączać jak największą liczbę osób z tego środowiska w nurt współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Swoją działalnością stara się dotrzeć do tych wszystkich, którzy interesują się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie rehabilitacji i kształcenia osób niewidomych i słabowidzących. Stara się stwarzać warunki równego dostępu do informacji o współczesnych metodach rehabilitacji i samorehabilitacji uniezależniając dostęp do tego rodzaju danych od miejsca zamieszkania osób, które takiej pomocy potrzebują (miasto, wieś, rodzina, miejsce pracy itp.).

  Informacje dodatkowe:

  Działania Fundacji skupiają się między innymi wokół wydawania "Biuletynu Informacyjnego Trakt" ("BIT"). Jest to miesięcznik przeznaczony dla niewidomych, słabowidzących, rodziców posiadających niewidome dzieci oraz wszystkich innych życiowo związanych z osobami z uszkodzonym wzrokiem (np. rodzin, pracowników społecznych, wolontariuszy).
  W Biuletynie omawiane są najciekawsze i najbardziej skuteczne metody kształcenia i rehabilitacji, opisywane są nowości techniczne służące niewidomym i słabowidzącym, pokazywani są ludzie, którzy odnieśli zawodowe i życiowe sukcesy, omawiane są rozwiązania organizacyjne, które najlepiej służą środowisku niewidomych i słabowidzących. Od stycznia 2008 roku miesięcznik jest systematycznie wydawany w powiększonym druku, na taśmie magnetofonowej, w formie elektronicznej – dostarczanej przez internet, na płytach CD w formacie mp3, w systemie DAISY.


  « powrót
 • Koalicja w mediach