• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Powstańców Wlkp. 33

  kod: 85-090 Bydgoszcz

  telefon: 52 346-06-92, 52 341-12-51

  fax:

  e-mail: biurozg@diabetyk.org.pl, www.diabetyk.org.pl

  KRS 000003757

  Opis i zakres działalności:

  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie:
  - ochrony i promocji zdrowia.
  - działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych.
  - edukacji diabetologicznej.
  - działalności charytatywnej.

  Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowani tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.
  2. Współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnym diabetykom.
  3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez:
  a. działalność wydawniczą.
  b. szkolenia.
  c. turnusy rehabilitacyjne-szkoleniowe.
  d. prasę, radio, telewizję, internet.
  4. Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo propagowane przez:
  a. spotkania głownie w kołach.
  b. organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych.
  c. organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
  5. Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnim diabetyków poprzez:
  a. poradnictwo prasowe.
  b. reprezentowanie konkretnych interesów ze znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji.
  c. udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej.
  d. aktywizację zawodową poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku pracy.
  e. udzielanie pomocy w wyjściu uzależnień.
  f. rozwój informatyzacji ogniw terenowych.
  g. organizowanie i prowadzenie badań Oraz prac rozwojowych z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb diabetyków.
  6. Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach