• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Mortkowicza 5

  kod: 02-823 Warszawa

  telefon: 22 729 25 10

  fax: 22 758 57 01

  e-mail: sekretariat@ekon.org.pl, www.ekon.org.pl

  KRS 0000184702

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" powstało w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych i wszystkich tych, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska.

  W swojej działalności wyznaczyliśmy sobie za cel zbudowanie Polskiego Przedsiębiorstwa Społecznego tworzącego miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej "niechcianej" grupy osób wykluczonych społecznie czyli osób psychicznie chorych.

  Propagowana przez nas idea "EKOpracy" oparta jest na tworzeniu "zielonych miejsc pracy", które są ściśle związane z pracą na rzecz ochrony środowiska i edukacją ekologiczną społeczeństwa.

  Na terenie Warszawy, Bydgoszczy i Żyrardowa działalność naszą prowadzimy wspólnie z zakładem pracy chronionej - Spółką TJ. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Stowarzyszenie EKON jest 100% udziałowcem (czyli jej właścicielem). W dwunastu mniejszych miejscowościach partnerem Stowarzyszenia jest inne Przedsiębiorstwo Społeczne ABA-Service sp. z o.o. zakład pracy chronionej.

  Zarówno Stowarzyszenie EKON jak i jego partnerzy są jednymi z pierwszych w Polsce Przedsiębiorstw Społecznych działającymi na zasadzie non profit to znaczy, że jeżeli wypracują zysk to jest on przeznaczany na działalność statutową, co w naszym przypadku oznacza rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób psychicznie chorych.

  Pomaga nam również wiele instytucji, m.in. Urząd Pracy m. st. Warszawy, Powiatowe Urzędy Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz wiele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON zajmuje się również:

  1. Tworzenie "zielonych miejsc pracy", www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=102

  2. Selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych "u źródła", www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=103

  3. Pośrednictwem pracy, www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=104

  4. Organizowaniem szkoleń ekologicznych, www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=105

  5. Prowadzeniem edukacji ekologicznej, www.ekon.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=106

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach