• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. J. Lelewela 13/6

  kod: 53-505 Wrocław

  telefon: 71 342-72-08

  fax:

  e-mail: autyzm7@o2.pl, www.autyzm.wroclaw.pl

  KRS 0000054704

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
  2. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.
  3. Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.
  4. Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
  5. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
  6. Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Projekty, www.autyzm.wroclaw.pl/projekty/miejsce-na-ziemi/


  « powrót
 • Koalicja w mediach