• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Stawnica 33

  kod: 77-400 Złotów

  telefon: 67 263 25 96, 600 450 205

  fax: 67 263 25 96

  e-mail: fundacja@fundacja-sloneczko.pl, www.fundacja-sloneczko.pl

  KRS 0000186434

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności statutowej Fundacji jest :
  1. promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
  2. aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
  3. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez :
  1. gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych,
  2. współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
  3. udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
  4. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz
  popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
  5. udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
  6. fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  7. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach