• Zarząd Koalicji

  Anna Wozniak Szymańska – Prezes Zarządu

  Piotr Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

  Krzysztof Kotyniewicz – Wiceprezes Zarządu

  Aleksandra Włodarska vel Głowacka – Sekretarz Zarządu 

  Magdalena Bojarska – Skarbnik Zarządu

 • Koalicja w mediach